Afbeelding 

Ouders met suïcidale jongeren: evalueer de opvoedingsondersteunende tool

Suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag vormen een ernstig gezondheidsprobleem onder jongeren in Vlaanderen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan.

Wat zijn eigenlijk de noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind? Daar is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ouders concreet doen? Er bestond nog geen ‘evidence based’ opvoedingsondersteunende tool die ouders en hun begeleiders hierbij kan helpen. Met dit project wilden we op beide niveaus werken.

Weten én doen

In een eerste deel voerden we een kwalitatief onderzoek uit. We wilden een beter zicht krijgen op de waargenomen rollen, uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. Daarvoor gingen we in gesprek met ouders zelf.

Daarna wilden we op basis van de resultaten van ons onderzoek een innovatieve tool ontwikkelen om de opvoedingsvaardigheden van ouders met een suïcidaal kind te ondersteunen. Aspecten die aan bod kunnen komen, zijn: signaalherkenning, bewustwording van de ouderlijke rol, zelfvertrouwen en empowerment, pedagogische ondersteuning, hulpverleningsaanbod, taboedoorbreking, getuigenissen van lotgenoten, etc. Deze tool is een online applicatie, ingebed in de website van Zelfmoord1813.be.

Evalueer jij ook de tool?

Ouders van een kind dat aan zelfmoord denkt kunnen vanaf nu terecht op de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’. Hier kunnen ze informatie en advies vinden om met deze zelfmoordgedachten om te gaan. De website is op dit moment in testfase, waardoor je pas toegang krijgt wanneer je deelneemt aan het evaluatieonderzoek op basis van een online survey. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de ontwikkelaars nagaan wat het effect van de website is en hoe ze de website nog beter kunnen aanpassen aan de noden van de ouders.

>> Klik hier om deel te nemen aan de evaluatie.

Partners

Voor dit project werken we samen met het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie en Expoo. Andere relevante partners, zoals de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de stuurgroep.

Onderzoeker: Alexandre Reynders

Alexandre Reynders gaf een presentatie op het 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, in het Spaanse Oviedo, 8-10 sept.2016, getiteld ‘Stigma, attitudes and help-seeking intentions for psychological problems in relation to regional suicide rates’. Hij won een prijs voor zijn onderzoeksposter.

Dit project krijgt de steun van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het loopt over twee jaar en ging van start op 1 december 2015.

 

Thema 
Share it now!
Afbeelding 
Focus 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen