Afbeelding 
wijkzorgmodel voor thuiszorg in een kwetsbare buurt door vzw EVA en HIG

Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt

Project met steun van het Europees Sociaal Fonds, Innovatie door exploratie en van VGC – Welzijn. 

Brusselaars van vreemde origine, vooral senioren, vinden moeilijk de weg naar de thuiszorg. Tegelijk zetten mensen van vreemde origine die in Brusselse volkswijken wonen slechts moeizaam de stap naar een job in de thuiszorg, ook al hebben ze vaak een rijke ervaring met zorg dragen. Hoe kunnen we deze twee noden met elkaar verbinden en de knoop ontwarren?

EVA vzw, een ontwikkelingsorganisatie in Brussel, ontwierp een vernieuwend wijkzorgmodel en vond partners om dit in de praktijk te brengen. Ook het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen werkt mee aan dit project.

>> Dit project werd verkozen als hét 'Zorgverhaal van het Jaar' in 2017!

Service Designtraject

Stap één was het bedenken van een zorgmodel dat past bij de eigenheid en noden van een kwetsbare buurt. EVA vzw volgde een Service Designtraject, ondersteund door Namahn bvba. Service design is een methode om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Vanuit de noden van de gebruiker(s) wordt er samen met andere belanghebbenden naar concrete oplossingen gezocht.

Voor dit traject bracht EVA vzw basiswerkers en leidinggevenden uit de thuiszorg rond de tafel, samen met mantelzorgers, sectorverantwoordelijken, en andere betrokkenen. Samen ontwierpen ze het ‘Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’.

Elkaar versterken voor meer kwaliteit

Doel van het project is om de  draagkracht van thuiszorgmedewerkers te versterken en potentiële medewerkers onder de ervaringsdeskundigen aan te trekken. Cultuursensitieve, kwaliteitsvolle zorg  garanderen is het beoogde resultaat.

Ervaringsdeskundigen nog deskundiger

Het plan is dat tien ervaringsdeskundigen in de (mantel)zorg aan de slag gaan (met een werkervaringscontract of als vrijwilliger) bij een Nederlandstalige Brusselse thuiszorgdienst.

Aansluitend volgen zij een leer-werktraject om uit te groeien tot cultuursensitieve zorgambassadeur. Zij leggen de link naar Brusselse senioren en wenden hun ervaringsdeskundigheid aan om collega’s in de thuiszorg te ondersteunen bij het geven van maatgerichte en cultuursensitieve zorg.

Professionals nog sensitiever

Ook de professionele medewerkers krijgen training. Verzorgenden, leidinggevenden en andere medewerkers van Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties volgen een opleiding waarmee ze  meer inzichten en vaardigheden kunnen verwerven over cultuursensitieve zorg. Doel is dat ze deze kunnen toepassen in hun job, en ook doorgeven aan collega’s en medewerkers.

Uitwisseling is eveneens voorzien: naast deze bijeenkomsten worden casusbesprekingen van leidinggevenden ingebracht in de groep van cultuursensitieve zorgambassadeurs in opleiding.

Trainingsprogramma

Het is de taak van het HIG en van Groep Intro om dit trainingsprogramma uit te werken, gebaseerd op een behoefteanalyse die reeds werd uitgevoerd door EVA vzw. Het HIG kan verder bouwen op haar expertise in verband met superdiversiteit en cultuursensitieve zorg in gezinscontext.

Birsen Taspinar zal voor het HIG de trainingssessies ontwikkelen en begeleiden. Kristien Nys en Joris Dewispelaere volgen dit project mee op.

Planning:

De trainingssessies vonden plaats op: 24/01, 14/02, 25/04, 13/06 en 26/09 2017

Als afronding van het project organiseert EVA vzw een reflectievoormiddag 'Je weet niet wat je mist' op 21 november 2017 In Amazone, in Brussel. Hier presenteren de partners hun projectervaringen en aanbevelingen. Experten poneren kritische kanttekeningen en verruimen zo het perspectief. Meer informatie hierover volgt.

Partners in dit project:

  • EVA vzw;
  • de Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties (Familiehulp, Thuiszorg Brabant,  Solidariteit voor het Gezin en Aksent- Aanvullende thuiszorgdienst);
  • VUB Faculteit Agogische Wetenschappen;
  • Kenniscentrum Woonzorg Brussel;
  • Groep Intro
  • Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).

 

 

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen