Afbeelding 
lachende oudere dame

Word voortrekker in het werken met ouderen

Ouderen competent begeleiden in ‘succesvol ouder worden’

Ouderen leven langer en blijven soms tot op hoge leeftijd in goede gezondheid. Ze leveren elk op hun manier een actieve bijdrage aan de samenleving. Ze vragen erkenning voor hun inzet en een gepaste ondersteuning op maat.

De bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’ leidt professionals op tot bruggenbouwers die het voortouw nemen voor een hedendaagse ondersteuning van ouderen, zodat ouderen succesvol kunnen ouder worden.

Ouder worden als groeiproces

Psychosociale Gerontologie benadert ouder worden in al zijn individuele aspecten en sociale dynamieken. De opleiding vertrekt van het competentiemodel van het ouder worden. In die visie is ouder worden een groeiproces. De bedoeling is om het diensten- en zorgaanbod af te stemmen op de wensen van ouderen, zodat zij maximaal hun autonomie kunnen behouden.

Over het muurtje kijken

Ouderen competent ondersteunen vraagt van professionele zorgverleners en begeleiders een brede visie en de bereidheid om kennis vanuit andere invalshoeken toe te passen. Psychosociale Gerontologie brengt mensen uit de praktijk bij elkaar en stimuleert hen om actief om samen te werken, over de grenzen van hun disciplines en beroepen heen.

Reële kansen op een job of een nieuwe functie

Met dit diploma kun je op heel diverse manieren je steentje bijdragen voor een betere ondersteuning van ouderen: in woon- en zorgcentra, bij lokale overheden, in vakverenigingen en mutualiteiten, verenigingen voor thuis- en mantelzorg, de socioculturele sector, ouderenadviesraden, dienstencentra of personeelsdiensten die een leeftijdsbewust personeelsbeleid willen uitbouwen.

Bovendien is deze opleiding opgenomen in de lijst van kwalificaties die in aanmerking komen voor RIZIV-financiering. Dankzij deze regeling krijgen werkgevers financiële steun als ze een afgestudeerde van deze opleiding aanwerven voor een van de volgende functies: ‘personeel voor reactivering’ en 'referentiepersoon dementie'. Dit kan werkgevers ook stimuleren om een van hun medewerkers de opleiding te laten volgen.

Bouwstenen

De banaba Psychosociale gerontologie is opgebouwd uit:

 • een basismodule met fundamenten voor de opleiding,
 • 4 domeinspecifieke modules, elk met een eigen perspectief op ouder worden:
  • Module 1: Psychologisch-ethische benadering
  • Module 2: Biologisch verouderingsproces en zorg
  • Module 3: Maatschappelijke participatie
  • Module 4: Sociaal-economische benadering
 • een werkveldproject waarin je de volledige opleiding integreert.

Praktisch

De opleiding start in september met de basismodule. Wekelijks is er één dag les op donderdag van 9 tot 17 uur. De basismodule en het werkveldproject organiseren we jaarlijks, de domeinspecifieke modules organiseren we tweejaarlijks.

In 2017-2018 staan op het programma:

 • de basismodule (start met een introductiedag op 14 september 2017); 
 • module 2: Biologisch verouderingsproces en zorg (start op 26 oktober 2017); 
 • module 4: Sociaal-economische benadering (start in februari 2018).

In academiejaar 2018-2019 staan module 1 en module 3 op het programma.

Iets voor jou?

Heb je ervaring in werken met ouderen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven?
Zoek je een update van je kennis over ouderen?
Wil je als werkgever je medewerker(s) laten kennismaken met nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van ouderen?
Krijg je in je persoonlijk leven te maken met de zorg voor ouderen en mis je een kader om de vragen en noden van ouderen echt te begrijpen?

Wie kan inschrijven?

De opleiding richt zich expliciet tot personen die minstens een jaar werken, hun ervaring met ouderen kunnen aantonen en die eerder een diploma van minimaal bachelorniveau behaalden in de volgende richtingen: Sociaal werk, Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Ergotherapie, Verpleegkunde of Toegepaste Psychologie.

Voor andere geïnteresseerden met minimaal een bachelordiploma is er eerst een toelatingsassessment.

Het inschrijvingsgeld hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. 

Je kan ook één of enkele modules volgen als bijscholing.

Meer informatie over de opleiding

Kom je overtuigen tijdens een van onze infodagen!

Afbeelding 
lachende oudere dame
Focus 
oudere heer

Hélène, 46 jaar, verpleegkundige en gezinswetenschapper: “Met ouderen werken geeft me echt voldoening, het is een deel van mijn leven. Maar door rugproblemen vrees ik dat ik mijn huidig werk als verzorgende in de nachtdienst niet lang meer zal kunnen doen. Met deze opleiding wil ik mijn kennis verruimen zodat ik een job kan vinden waarin ik ouderen kan blijven helpen, zonder die fysieke belasting.”

Marianne, 31 jaar, maatschappelijk werkster: “Als diensthoofd van een groep gemotiveerde verzorgenden in de thuiszorg krijg ik regelmatig te maken met vragen over gepaste zorg voor ouderen. Ouderen begeleiden in de huidige maatschappij is diverser, complexer, maar ook interessanter geworden. Deze opleiding geeft me de nodige inzichten en kaders om de verzorgenden te coachen in hun streven om ouderen optimaal te ondersteunen.”

Marie-Jeanne, 61 jaar, master in de criminologie, werkt als psychotherapeute: “Deze opleiding heeft me sterk verrijkt, ook op persoonlijk vlak. Ik kan makkelijker geduld opbrengen voor ouderen, voor hun traagheid. Ik spreek anders met mijn schoonmoeder en kan beter naar haar luisteren. Ik voel me bekwamer en alerter om mijn ouders bij te staan in hun verouderingsproces.”

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen