Afbeelding 
Naima Lafrarchi

Projectbegeleidster Naïma Lafrarchi wordt praktijklector in Leuvense master islamitische theologie

Ze zal met de studenten onderzoeken hoe je de islamitische principes kan laten rijmen met de lokale Vlaamse cultuur.

De opleiding is in de eerste plaats – maar niet uitsluitend – gericht op moslimstudenten die vanuit hun traditie de islam een plaats willen geven in de Vlaamse samenleving.

'In de moslimgemeenschap is daar vraag naar’, zegt Naïma Lafrarch. Ze zal onder meer theoretische vakken als ethiek en recht linken aan de praktijk. En ze zal met de studenten onderzoeken hoe je de islamitische principes kan laten rijmen met de lokale Vlaamse cultuur. Haar tien jaar ervaring als ‘opvoeder volgens de islamitische principes’ zal daarbij van pas komen.

De opleiding moet ook een rol spelen bij het opkrikken van de kwaliteit van het vak islamitische godsdienst aan de gemeenschapsscholen van het middelbaar onderwijs.

Naïma Lafrarchi, master in de rechten en in de onderwijskunde en leermeester islam, is ook in het HIG bruggenbouwer tussen moslmims en niet-moslims in onze samenleving. Zij werkt mee aan het project over islamitische opvoedingsidealen en werkt aan een praktische gids over opvoeden volgens islamitische principes. In de bijscholing 'Islamitische visies op relaties en opvoeding' geeft ze een workshop over 'Islam op school'.

 

 

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen