Afbeelding 
Silhouet zwangere vrouw

Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek.

Erkend als 5 uur permanente vorming voor vroedvrouwen door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen. 

Deze bijscholing werd geannuleerd.

Nieuwe technieken van prenatale diagnose stellen gezinnen en hulpverleners voor moeilijke ethische keuzes. In deze bijscholing reflecteren we over ‘hard cases’ uit de prenatale diagnostiek. Wij reiken ethische kaders aan om ethische knelpunten te formuleren en te bediscussiëren. Zo wordt ethische reflectie over prenatale diagnostiek een breder oefenterrein voor moeilijke levenskeuzes. Gezinnen en hulpverleners leren met dilemma’s omgaan en oefenen in de gepaste, ethische ondersteuning.

Deze bijscholing richt zich zowel tot personen die persoonlijk betrokken zijn bij dit thema als tot professionele hulpverleners en begeleiders van gezinnen.

Lesgever: Adelheid Rigo is lector en projectbegeleider in de opleiding Gezinswetenschappen en onderzoekster aan het kenniscentrum HIG, waar ze onderzoek doet omtrent bio-ethische thema’s.

Datum: vrijdag 25 mei 2018, 9u30-16u
Plaats: Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Schaarbeek
Prijs: 50 euro (25 euro voor Odisee-studenten)

Deze bijscholing werd geannuleerd.

 

Afbeelding 
Silhouet zwangere vrouw
Focus 
Adelheid Rigo
Contact 
Adelheid Rigo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: adelheid.rigo@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen