Afbeelding 

Diversi-Date

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen werkt samen met Axcent vzw sinds september 2016 aan het project Diversi-Date. Doel is een veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen.

Methode

Een honderdtal jongeren uit het Brussels secundair onderwijs (derde graad) worden uitgenodigd op de dialoogdag Diversi-Date. De eerste editie had plaats vrijdag 24 maart 2017, de tweede editie zal vrijdag 23 maart 2018 plaatsvinden. Gedurende deze dag staan de leerlingen onder begeleiding staan van studenten uit het tweede jaar Gezinswetenschappen. Op die manier is het een dag voor én door jongeren. Volwassenen en deskundigen zijn beschikbaar en hebben een faciliterende rol, maar het is de bedoeling dat de jongeren zelf de invulling van de dag bepalen.

Met Diversi-Date kiezen we bewust niet voor klassieke gespreksmethodieken maar zullen we dialoog faciliteren door middel van drie talentgerichte methodieken: koken, digital storytelling, en een spel. De creatieve methodieken zijn een hulpmiddel voor minder taalvaardige jongeren om zich uit te drukken en actief te participeren.

Het project wil dialoog tussen jongeren stimuleren, in de eerste plaats op de ontmoetingsdag zelf, maar ook daarna. Daarom krijgen de leerkrachten van de betrokken leerlingen op dezelfde dag een workshop over diversiteit in de klas (cf. cultureel divers lesgeven).

Wie?

De vier deelnemende scholen in 2017 waren: Koninklijk Technisch Atheneum Jette, Sint-Guido-Instituut Anderlecht, Regina Pacisinstituut Laken, Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek. Hieruit namen leerlingen deel van het vijfde jaar TSO, o.a. uit de studierichtingen Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Sociaal-Technische Wetenschappen, Secretariaat-Talen, Handel en Informaticabeheer.

De workshops zijn mogelijk gemaakt met de actieve medewerking van diverse Brusselse en één Vlaamse organisatie: Maks vzw, Cultureghem, Jong en Van Zin, Sociaal Werk - Odisee, en Onderwijscentrum Brussel.

Doelstelling en resultaten

Met deze dialoogdag willen we in de eerste plaats tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen inzake levensbeschouwing bij jongeren stimuleren. We beogen een veilige context te creëren waarbinnen jongeren een positief zelfbeeld aangaande hun levensbeschouwing kunnen ontwikkelen. Een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving  (Commissie Levensbeschouwelijke Vakken, 2012).

Daarnaast willen we met Diversi-Date jongeren empoweren en veerkrachtig maken. De jongeren krijgen een laagdrempelig en veilig forum om in dialoog te gaan. Het is een manier om hun (en onze) horizonten te verbreden, het verhaal van anderen te horen, om te leren nuanceren, kritisch te redeneren en hun mening te formuleren met respect voor anderen.

Diversi-Date kan tevens de drempel tot het hoger onderwijs verlagen. Leerlingen uit TSO-richtingen zetten minder makkelijk de stap naar het hoger onderwijs. Diversi-Date biedt een speelse en directe kennismaking met het reilen en zeilen op een hogeschoolcampus. De opleiding Gezinswetenschappen, waarvan de studenten hen onthalen, sluit goed aan op de deelnemende studierichtingen.

Op basis van de ervaringen van de dag (zowel de voorbereiding als de uitvoering van de Diversi-Date) en van de output van de jongeren werd tevens een Diversi-Date praktijkgids opgemaakt. Deze gids bevat heel wat materiaal die ook andere scholen of organisaties kunnen gebruiken om jongeren met elkaar in dialoog te laten gaan.

Periode

September 2016 - augustus 2018

Onderzoekers

Mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Thema 
Share it now!
Afbeelding 
Focus 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen