Afbeelding 
oude en jonge hand in hand

Beschermen zonder te beknotten. Aanbod op maat

De samenleving wordt complexer, de bevolking ouder, de problemen van geestelijke gezondheid nemen toe. Meer en meer mensen hebben het moeilijk om op te komen voor hun persoonlijke en zakelijke belangen.

Een nieuw eenheidsstatuut ter bescherming van kwetsbare meerderjarigen trad in werking op 1 september 2014. Hoewel het om één wet gaat, stelt de toepassing daarvan zich voor elke doelgroep op een andere manier.

Het kenniscentrum biedt over deze wet een vorming op maat aan, aangepast aan de specifieke situatie van uw voorziening, organisatie, vereniging.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Opheffing van de  bestaande systemen van bescherming
 • Lastgeving: bescherming zonder tussenkomst van een rechtbank
 • Bewindvoering:  bescherming met tussenkomst van een rechtbank
 • Bewindvoering over de goederen
 • Bewindvoering over de persoon
 • Speciale behandeling van ouders
 • Sanctierecht
 • Opwaardering van de vertrouwenspersoon
 • Overgangsrecht

Op uw maat?
Tijdens de vorming gaan we in op wat de nieuwe wet te bieden heeft voor de doelgroep waar uw organisatie voor staat: mensen met een mentale, psychiatrische, neurologische of andere stoornis, die invloed heeft op het denken en handelen.
De vorming verloopt interactief, praktijkgericht, met veel aandacht voor vragen van de deelnemers.

We bieden twee formules:

 • Vorming van 3 uur: verwerven van theoretische inzichten
 • Vorming van 5 uur: verwerven van theoretische inzichten plus toepassingen in de praktijk van de doelgroep

Docent
Marianne De Boodt is master in de Rechten, docent in de banaba-opleiding Psychosociale Gerontologie en in de bacheloropleiding Gezinswetenschappen (Odisee), juridisch adviseur bij Similes en scheidingsbemiddelaar.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met: kenniscentrum.hig@odisee.be – 02/240.68.40

 

 

Share it now!
Afbeelding 
oude en jonge hand in hand

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen