Afbeelding 

Beeld van de Huizen van het Kind 2016

In juni 2016 bezorgde Kind en Gezin aan al de erkende Huizen van het Kind de onlinevragenlijst ‘Een beeld van de Huizen van het Kind 2016’.  Met deze bevraging wil Kind en Gezin zicht krijgen op onder meer hun samenwerkingsverband en hun aanbod. 116 Huizen van het Kind vulden de vragenlijst in. Kind en Gezin vroeg het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen om de kwantitatieve en kwalitatieve data uit deze bevraging te verwerken en de bevindingen te bundelen in een rapport.

Het rapport 'De Huizen van het Kind in cijfers en ervaringen. Verwerking van de bevraging van Kind en Gezin' omvat onder meer:

  • een globale stand van zaken op basis van de gegevens die Huizen van het Kind aanleverden;
  • een aantal indicatoren of kernelementen van de werkingen van de Huizen van het Kind;
  • geobjectiveerde en gedragen conclusies die gestoeld zijn op de aangeleverde gegevens;
  • een terugkoppeling naar de opvolgings- en regelgevende kaders voor de Huizen van het Kind (o.a. indicatorenset);
  • inspirerende werkpunten voor praktijk en beleid in ontwikkeling.

De resultaten en het rapport werden door Kind en Gezin op 8 juni voorgesteld op het uitwisselingsmoment 'Huizen van het Kind', georganiseerd door Kind en Gezin, EXPOO, de provincies, het VBJK en het VCOK.

Doel:

Met het rapport wil Kind en Gezin de pioniersfase waarin de Huizen van het Kind zich bevinden ondersteunen. Het rapport mag geen ‘eindpunt’ zijn, maar een werkinstrument waarmee de Huizen van het Kind en het beleid verder aan de slag kunnen.

Meer informatie en enkele tendensen

Lees hier het rapport van Kind en Gezin: met een synthese van de resultaten en de reflectie hierop van Kind en Gezin

Onderzoekers: Kristien Nys & Kathleen Emmery

Timing: december 2016 -  mei 2017

 

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen