Contact 
Katrien Symons

Telefoon: 02/240.68.46
E-mail: katrien.symons@odisee.be
Locatie: campus HIG, docentenlokaal

Katrien Symons is doctor in de sociologie en master in de seksuologie.

Haar onderzoek focust zich op jongeren en jongvolwassenen, rond de thema’s seksualiteit, deviant gedrag en prostitutie.

In het kenniscentrum werkt zij mee aan het project Jongeren online!, dat kijkt naar het gebruik van sociale media bij jongeren, online contactrisico’s, en de ouder-kind communicatie hierover.

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen