Afbeelding 
lachende jongen - copyright: UNHCR

Trauma en veerkracht bij kinderen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond​

Deze studiedag richt zich tot iedereen die zich inzet voor vluchtelingenkinderen en -gezinnen: voogden, leerkrachten, advocaten, hulpverleners…
 
Iedereen die betrokken is bij de opvang en begeleiding van kinderen en gezinnen op de vlucht en van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen krijgt steeds vaker te maken met de impact van trauma’s op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Begeleiders en hulpverleners voelen zich niet altijd voldoende uitgerust om met dergelijke complexe situaties om te gaan. Tegelijkertijd zijn we onder de indruk van de veerkracht waarmee mensen aan deze moeilijke situaties het hoofd bieden. Deze veerkracht valoriseren en in het bewustzijn brengen bevordert op lange termijn het herstel. 
 
Deze studiedag wil meer inzicht bieden in trauma en veerkracht en biedt concrete werkinstrumenten waarmee begeleiders en hulpverleners aan de slag kunnen gaan. Er is ook ruimte voor uitwisseling van goede praktijken over de begeleiding van vluchtelingenkinderen en –gezinnen.
 
Een groot deel van de kinderen en gezinnen is op de vlucht geslagen voor conflictsituaties in hun land van herkomst. De omstandigheden die aanleiding geven tot het vertrek, de ervaring van het vluchten, de gevaren onderweg, het verlies van familieleden en de moeilijkheden die ze ervaren in het onthaalland zijn factoren die het ontwikkelen van een traumagerelateerde stoornis in de hand kunnen werken. Begeleiders en hulpverleners signaleren steeds meer en steeds complexere situaties. Trauma’s hebben een belangrijke impact op alle levensfacetten van de kinderen. Voldoende aandacht voor het bevorderen en versterken van de veerkracht bevordert de mentale gezondheid en het welzijn van de kinderen en hun families.  
 
Op het programma
 
De voormiddag is opgebouwd uit vier plenaire sessies.
Er is aandacht voor trauma, de diverse factoren die kunnen leiden tot trauma gerelateerde stoornissen, de gevolgens van trauma, o.a. voor de geloofwaardigheid in de asielprocedure. We bekijken ook de veerkracht en de weerbaarheid van kinderen en gezinnen, en de factoren die versterkend kunnen werken.
 
In de namiddag kiest u twee workshops:
  • Familiehereniging en de impact van trauma
  • School en de impact van trauma
  • Evaluatie van de geloofwaardigheid in de rechtspraak van het verhaal van getraumatiseerde kinderen
  • Familiegericht werken in de eerste opvang met het programma ‘First Steps’
  • De “Tree of Life”: een narratieve methodiek voor het versterken van veerkracht
  • Trauma en veerkracht bij de opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
Tijdens de pauzemomenten is er volop ruimte voor netwerking.
 
Praktisch:
 
Georganiseerd door:
  • Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR)
  • Platform Kinderen op de Vlucht
  • Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool
Share it now!
Datum 
dinsdag, 7 november, 2017 - 09:30 tot 16:30
Organisatie 
Afbeelding 
lachende jongen - copyright: UNHCR
Doelgroep 
Portret Miet Timmers
Contact 
Miet Timmers

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: miet.timmers@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen