Kenniscentrum

Thuis in gezin en samenleving

De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten.

Sterk kader

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee. Docenten en medewerkers van de opleidingen Gezinswetenschappen, Psychosociale Gerontologie en andere opleidingen van Odisee werken samen aan onderzoeksprojecten die de inhouden en methodieken van deze opleidingen versterken. Studenten participeren vaak in het onderzoek. De resultaten stromen door naar concrete vakken.

We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat over gezin, relaties en opvoeding. Hier zijn welzijnsorganisaties, de Gezinsbond en andere organisaties uit het werkveld vaak onze partners.

Stevige roots

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen zet een lange traditie verder. Gedurende vijftig jaar heeft deze instelling de opleiding Gezinswetenschappen ontwikkeld, eerst in opdracht van de Gezinsbond, daarna autonoom. Duizenden studenten engageren zich met dit diploma voor een professionele begeleiding van gezinnen. Sinds 2008 is het Odisee (vroeger HUB) die de opleiding Gezinswetenschappen aanbiedt, en sinds 2010 ook de opleiding Psychosociale Gerontologie. De naam van het instituut leeft voort in dit kenniscentrum en in de campus waar zowel de opleidingen als het kenniscentrum hun vaste stek hebben.

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen