Afbeelding 

Dag van het Gezin: Partners in tijden van ouderschap

Als partners ouders worden, verandert hun relatie, onherroepelijk. En ze blijft veranderen, want ook gezinnen evolueren voortdurend. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor hulpverlening en beleid? Dat is het thema van deze 'Dag van het Gezin'.

Partners en/of ouders?

Gezinnen in Vlaanderen zijn de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Naast biologisch ouderschap is er vandaag sprake van co-ouderschap, stiefouderschap en afstandsouderschap. Meer dan vroeger wonen partners ongehuwd samen, gaan partners uit elkaar en kunnen partnerrelaties elkaar opvolgen. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap eenduidig met elkaar verbonden.

Hoe zien partnerrelaties van ouders er vandaag uit, en welke nieuwe uitdagingen brengt dat voor ouders mee? Hoe gaan professionals om met de partnerrelaties van de ouders die ze ondersteunen? Welke vragen brengt dat mee voor een Vlaams en lokaal beleid inzake relatieondersteuning?

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) publiceert hierover het boek ‘Partners in tijden van ouderschap’ en nodigt je samen met EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving uit op deze studiedag.

Voor wie?

Professionals uit de preventieve gezinsondersteuning, algemeen welzijnswerk, jeugdhulp en andere geïnteresseerden.

Programma

9u30     Onthaal
10u       Verwelkoming - Tanja Nuelant, studiegebieddirecteur Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie
10u10   Opening van de dag - Vlaams minister van  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
10u30   Ouderschap en partnerschap in Vlaanderen vandaag – Kathleen Emmery, coördinator kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) 
11u       Gezinnen in de gezinsenquête – Veerle Audenaert, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11u15   Pauze
11u45   Partnerrelaties in de gezinsenquête – Inge Pasteels, Hogeschool PXL en opleiding Gezinswetenschappen van Odisee
12u       Uitdagingen voor beleid en voorzieningen – Dirk Luyten, kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) 
12u30   Lunch
13u30   Workshops
14u45   Pauze
15u       Workshops
16u15   Afsluitend drankje

Workshops

1. De impact van donorschap en vruchtbaarheid op ouderschap en de partnerrelatie
door Elia Wyverkens en Hanna Van Parys, UGent & Shanti Van Genechten, Kinderwens Vlaanderen
Moderator: Ilse Cornu, opleiding Gezinswetenschappen van Odisee

2. De invloed van de komst van een kind op de relatie van de ouders
door Veerle Decorte, Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel & Lieneke Jooren, onderzoekster OuderTeam.nu
Moderator: Kirsten De Saeger, EXPOO

3. De impact van opvoedingsproblemen op het ontstaan van problemen in de partnerrelatie en van problemen in de partnerrelatie op opvoedingsproblemen
door Kristien Nys, kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) & Alain Slock, CAW Oost-Vlaanderen
Moderator: Ludo Serrien, SAM vzw

4. Invloed van geëscaleerde gezinsproblemen op het gezin/intrafamiliaal geweld in gezinnen
door Pascale Franck, Veilig Thuis Antwerpen & Brunhilde Schiettecatte, VZW Amber
Moderator: Lifa Oual Chaib, SAM vzw

5. Ouderschap na scheiding
door Claire Wiewauters, kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) & Lutgard Van Ende, CAW Limburg
Moderator: Nele Travers, EXPOO

6. Nieuw samengestelde gezinnen: omgaan met een combinatie van (plus)ouders
door Sofie Vanassche, Artevelde Hogeschool & Cindy Schepers, relatietherapeute
Moderator: Liesbeth Devriendt, opleiding Gezinswetenschappen van Odisee

Praktisch

  • Datum: dinsdag 15 mei 2018, 9u30-17u
  • Plaats: Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)
  • Prijs:
    • 40 euro voor deelname met boek “Partners in tijden van ouderschap” (30 euro voor Odisee-studenten)
    • 30 euro voor deelname zonder boek (20 euro voor Odisee-studenten)
  • Inschrijven kan binnenkort...

 

Share it now!
Datum 
dinsdag, 15 mei, 2018 - 09:30 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen