Jaarlijks congres Ouderenmis(be)handeling

Naar aanleiding van de "Internationale Dag tegen Oudermis(be)handeling" organiseren het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling en het Steunpunt Ouderenmis(be)handeling Oost-Vlaanderen op 13 juni 2014 hun jaarlijks congres.
Dit congres richt zich tot hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector die werken voor én met ouderen. Dit jaar besteden we aandacht aan twee thema's:

  • de nieuwe wet 'juridische bescherming voor wilsonbekwame personen'
  • morele dilemma's in de hulpverlening
Lees meer More
Datum 
vrijdag, 13 juni, 2014 - 09:00 tot 15:00
Organisatie 

Studiedag Cultuursensitieve zorg - Vlaams Welzijnsverbond

De culturele diversiteit in onze samenleving stijgt. Dat heeft ook zijn effect op het patiënten- en cliëntenbestand van professionals in de sector zorg en welzijn. Als hulpverlener of beleidsmedewerker uit deze sector word je hier regelmatig mee geconfronteerd en ben je misschien op zoek naar een manier om je handelen af te stemmen op de vragen die dit met zich meebrengt.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 23 mei, 2014 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Genetisch onderzoek: nieuwe inzichten

Op een bevattelijke manier wordt uitgelegd hoe de mogelijkheden van het genetisch-diagnostisch onderzoek zijn geëvolueerd gedurende de laatste jaren.

Het volgende komt aan bod:

- nieuwe ontwikkelingen in de genetische wetenschap en onderzoekstechnieken
- mogelijkheden en grenzen van genetische dienstverlening, nu en in de toekomst
- hoe werkt een genetisch centrum?
- indicaties voor verwijzing, voortraject en belang van multidisciplinariteit
- genetica van ontwikkelings- en leerproblemen

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 16 mei, 2014 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Dialoogdag 'In partnerschap met ouders, hun sociaal netwerk en andere professionals'

Vierde en laatste dialoogdag in de reeks 'Kleine kinderen, grote kansen', georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 21 februari, 2014 - 09:30 tot 13:30
Organisatie 

Pagina's

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen