Jongerenwelzijn - We gaan samen in bad

De afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale diensten bij de jeugdrechtbank van het Agentschap Jongerenwelzijn hebben gekozen voor een structurele implementatie Signs of Safety.
Deze oplossingsgerichte benadering laat ons toe om vanuit ons specifieke maatschappelijk mandaat tot het uiterste te gaan om samen met kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken, samen met hun netwerk en al dan niet professionele hulp, mee hoop te creëren voor de toekomst opdat kinderen en jongeren veilig zouden kunnen opgroeien.

We gaan samen in bad!

Lees meer More
Datum 
woensdag, 1 juni, 2016 - 09:00 tot vrijdag, 3 juni, 2016 - 17:00
Organisatie 

Zorgsaam - Aanvaarden, loslaten en verbinden

Het leven brengt ons ook bij verlies en verandering. De noodzakelijke verliezen in ons leven doen ons ontwikkelen: "Geboorte, verlies van onze kindertijd, jeugd, het verlaten van moeder, vader,…" En er zijn verliezen waar we niet op gerekend hebben. Ze vallen binnen in ons leven en schudden en trekken aan ons. Op deze momenten vallen vaak woorden als "aanvaarden" en "loslaten"; moeilijke woorden waar we dikwijls geen blijf mee weten. Woorden die gemakkelijk en losjes uitgesproken worden en met een enorme impact ontvangen worden, met onmacht, boosheid en twijfel als gevolg.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 27 mei, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Jongerenwelzijn - Over de grenzen heen

Europa maakt de grootste vluchtelingencrisis mee sinds de tweede wereldoorlog. Wereldwijd zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht. Een deel van hen komen aan in Europa en in België. Dit zorgt voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Meer en meer hulpverleners zullen geconfronteerd worden met mensen die de taal niet spreken, uit oorlogsgebied komen, een vluchtverleden hebben, …

Met deze studiedag willen we hulpverleners introduceren in verschillende aspecten van "vluchteling zijn" hier in België.

Lees meer More
Datum 
woensdag, 20 april, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Kind & Preventie - "onze vrijwilligers schitteren als parels"

Datum 
vrijdag, 15 april, 2016 - 09:15 tot 16:00
Organisatie 

Zorgsaam - Constructief omgaan met verandering

Als leidinggevende veranderingen doorvoeren of als medewerker een verandering ondergaan kan onrust teweegbrengen. Iedereen heeft een eigen gebruiksaanwijzing en verantwoordelijkheid, maar kennen we die voldoende?

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 13 mei, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

ACV - Gender en Gelijke kansen

Event klassevrouwen

Op dinsdag 8 maart is het de internationale dag voor de rechten van de vrouw. Een dag waarop we belichten welke plaats de vrouw in de samenleving inneemt en dit wereldwijd. Tegelijk is dit een feestdag voor iedereen die zich dagelijks inzet voor gelijke rechten tussen m/v/x. COC, COV, ACV Internationaal, ACV Gender en gelijke kansen, Wereldsolidariteit en Femma organiseren die dag het event Klassevrouwen.

Lees meer More
Datum 
dinsdag, 8 maart, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Zorgsaam - Proeven van je levenskracht

Elke mens wordt geboren met een innerlijke bron van leven: een prachtige en unieke schat aan mogelijkheden en kwaliteiten die niets liever willen dan groeien en bloeien. Helaas zijn we ons daar vaak niet (meer) van bewust.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 24 juni, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Steunpunt jeugdhulp - Verdiepingsdag netwerkgericht werken

Een dag voor jeugdhulpverleners met ervaring, die al één en ander hebben uitgeprobeerd.

Tijdens een inleiding schetsen we de grote contouren van krachtgericht werken, netwerkgericht werken en vermaatschappelijking van de zorg.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 27 mei, 2016 - 09:00 tot 15:30
Organisatie 

Sensoa - Boekvoorstelling 'Buiten de lijnen'

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als begeleider andere overwegingen als een jonge pleger een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij zelf eerder een slachtoffer van misbruik werd? Of zelf al misbruik pleegde? Als hij van origine Turks of Nederlands of Belg is, kijken we dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?

Sensoa Vlaggensysteem voor kwetsbare kinderen en jongeren

Lees meer More
Datum 
woensdag, 27 april, 2016 - 10:00 tot 12:30
Organisatie 

Zorgsaam - Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit

Onze samenleving verandert van samenstelling, ze vergroent (meer jongeren) verkleurt (meer mensen met een andere herkomst) en vergrijst (meer ouderen).

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 15 april, 2016 - 09:30 tot 16:30
Organisatie 

Pagina's

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen