Kinderrechtencoalitie - Samen naar Genève?

Open Forum over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Vlaanderen, Brussel en België.In 2017 rapporteert België aan de Verenigde Naties over de naleving en de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in dit land. Naast het rapport van de overheid verwacht het VN-Comité in Genève ook een rapport van de Kinderrechtencommissarissen, van Unicef en van het middenveld. De Kinderrechtencoalitie is samen met haar Franstalige zusterorganisatie verantwoordelijk voor dat zorgenaamde alternatief rapport van de civiele maatschappij.

Lees meer More
Datum 
woensdag, 24 mei, 2017 - 09:00 tot 13:00
Organisatie 

Kind & Preventie - netwerkdag

Kind en Preventie vzw, een organiserend bestuur met een vitale rol in de preventieve  gezinsondersteuning. 
Het consultatiebureau, een bijzondere plek met belangrijke opdracht. Ontdek de kracht van jouw consultatiebureau

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 21 april, 2017 - 09:30 tot 16:00
Organisatie 

COFACE Families Europe: Families on the move – Moving across Europe economically, geographically, socially and digitally

COFACE Families-Europe and two of its Belgian members are jointly organising the conference ‘Families on the move’.
‘Families on the move’ was selected as COFACE’s theme in 2017 to address pressing challenges for families in Europe and beyond. As a European organisation representing the interests of families and striving to build inclusive European societies, COFACE decided to focus on four challenges which require immediate action in the form of policy, legislation and support services to empower families:

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 12 mei, 2017 - 09:00 tot 16:30
Organisatie 

Jong & Van Zin - Inspiratiedag Peer Support

Op één plaats, op één dag ontdek je alles wat je nodig hebt om peer support binnen jouw organisatie een kick-start te geven! De tools. De experten. Het landschap verenigd. Efficiënt en doeltreffend.
Pesten verminderen? Een positief groepsklimaat creëren? Verantwoordelijkheid aan jongeren geven?

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 28 april, 2017 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

VIGEZ - Gezonde Goesting

Gezondheid en gezondheidsbevordering duiken regelmatig op in organisaties die dagelijks werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Begeleiders, pedagogen, coördinatoren, koks,…zitten met heel wat vragen rond thema’s zoals voeding, beweging, seksualiteit, alcohol en illegale drugs, gamen …

Lees meer More
Datum 
woensdag, 15 maart, 2017 - 08:30 tot 17:00
Organisatie 

OVSG - GOK inspiratiedag

Aan het einde van de lopende GOK – cyclus brengen wij GOK-coördinatoren, begeleiders en directies samen om ervaringen uit te wisselen, met elkaar kennis te maken en expertise te delen.
Naast een sterk inhoudelijk programma rond kansarmoede, het ontwikkelen van initiatieven binnen brede schoolwerking en goede praktijkvoorbeelden schenken wij graag aandacht aan de zorg voor een kwaliteitsvol GOK-beleid.

Lees meer More
Datum 
dinsdag, 14 februari, 2017 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

EDUCATION in PALLIATIVE CARE : “Teach as far as you reach”

Het Forum Palliatieve Zorg, Odisee Hogeschool en Erasmushogeschool kennen een lange traditie op vlak van vormingen en opleidingen: de postuniversitaire opleiding voor medici (PALM), de bachelor-na-bachelor en het postgraduaat palliatieve zorg voor verpleegkundigen, de basiscursussen voor zorgkundigen en vrijwilligers , de opleidingen palliatief referent, … Uit ondervinding weten we dat leren nooit eindig is en dat leren meer is dan opleiden en vormen alleen.

Lees meer More
Datum 
donderdag, 9 februari, 2017 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Trefdag Sociaal Werk ActieNetwerk

Sociaal werk(t) met een <3


Op de tweede trefdag van SWAN in Brussel staat de voortschrijdende vermarkting en commercialisering van het sociaal werk centraal. En we houden het niet bij de analyse: we denken ook na over alternatieven.
Kan een welbegrepen "vermaatschappelijking" leiden tot een nieuw compromis tussen middenveld en overheid?
Kan sociaal werk zich heruitvinden in de ruimte "tussen overheid en markt"?

Inschrijven? Mail naar robert.crivit@telenet.be

 

Lees meer More
Datum 
woensdag, 30 november, 2016 - 09:00 tot 15:30
Organisatie 

Vivo social profit - Studiedag zorgsector voor leerkrachten secundair onderwijs

Voor de periode 2016-2021 verwacht het Planbureau dat de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 46.200 extra jobs realiseert, wat overeenstemt met een groeipercentage van 2,4% per jaar. Hoe kunnen leerkrachten inspelen op deze noden? Hoe kunnen leerkrachten hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het werkveld? Tijdens deze studiedag geven een aantal experten een toelichting bij de evoluties op de arbeidsmarkt en hun impact op de social profit.

Lees meer More
Datum 
donderdag, 17 november, 2016 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Politeia - Samen onderweg naar 20/20: naar een geïntegreerde zorg

Personen met een handicap moeten de kansen krijgen om maximaal hun eigen mogelijkheden te ontplooien of hun eigen leven in handen kunnen nemen. Hiervoor moet alle beschikbare dienstverlening optimaal ontwikkeld én toegankelijk zijn, zowel op vlak van zorg als op vlak van publieke en welzijnsdiensten.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 18 november, 2016 - 09:30 tot 17:00
Organisatie 

Pagina's

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen